Nasz zakład posiada uprawnienia jednostek notyfikowanych UDT/WDT/TDT do modernizacji po stronie mechanicznej i elektrycznej urządzeń dźwigowych nr uprawnień UD-16-50-P/3-08

Jako nie liczni posiadamy dodatkowo rozszerzone uprawnienia o dokonywanie prac z ingerencja w konstrukcje nośna. Możemy skracać i wydłużać konstrukcje dźwigarów suwnic jak i rozstawów kół czołownic

Polecamy nasze biuro konstrukcyjne które przygotuje odpowiednie rozwiązanie dla zwiększenia udźwigu, zmiany prędkości mechanizmów, zmianę sterowania np. na zdalne droga radiowa

Stosowna dokumentacje zmian urządzenia przygotowujemy i uzgadniamy w rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego

Dostosowujemy urządzenia do minimalnych wymagań bezpieczeństwa.

Podejmujemy się modernizacji:

SUWNIC, ŻURAWI STAŁYCH , WCIAGNIKÓW, WCIAGREK, DŹWIGNIKÓW