Wyszkolona kadra z uprawnieniami do prac konserwacyjnych urządzeń dźwigowych wykona fachowo dla Państwa prace montażowe jak i demontażowe suwnic, żurawi stałych, wciągników, wciągarek, dźwigników nożycowych, samochodowych, linowych.

Nasze brygady montażowe montują również konstrukcje wsporcze dla suwnic i wciągników oraz podtorza jezdne suwnic

Podejmujemy się montaży wszystkich marek suwnic, żurawi, wciągników i wciągarek oraz podnośników stołowych

Bezpieczeństwo prac montażowych ubezpieczona na sumę gwarantowana

Na zakres powierzonych prac dostarczamy dokumentacje po montażową urządzeń dźwigowych w celu umożliwienia eksploatacji użytkownikowi i dokończenia prac finalnym odbiorem przez UDT

Dysponujemy własnymi ciężarami obciążeniowymi do 40 ton udźwigu oraz sprzętem do prac montażowych

Pomagamy w rejestracji i montażu urządzeń dźwigowych z importu tel. +48 502 136 920