Nasi serwisanci z uprawnieniami do prac konserwacyjnych urządzeń dźwigowych jaki uprawnionych do prac elektrycznych na stanowisku eksploatacji i dozoru są w stanie dokonać dla Państwa przegląd stanu technicznego powierzonego urządzenia po stronie mechanicznej jak i elektrycznej

Dokonujemy stałej konserwacji jako przeglądy roczne i doraźne po wymianie elementów wymagających ponownego odbioru przez UDT

Gwarantujemy dobra cenę usługi jak i własny sprzęt do prac na wysokości

Przygotowujemy urządzenia do odbiorów UDT jak i świadczymy usługę obecności konserwatora na czas czynności odbiorowych.

Prowadzimy pełna dokumentacje urządzeń dziennik, pomiary haków, lin, łańcuchów oraz pomiary elektryczne zgodne z PN-HD 60364-4-41:2007

Konserwujemy takie urządzenia jak :

SUWNICE

ŻURAWIE STAŁE

ŻURAWIE PRZEWOŹNE, HAKOWCE

WCIAGNIKI I WCIAGRAKI

PODNOŚNIKI SAMOCHODOWE W TYM SYSTEMY PARKINGOWE

PODNOŚNKI STOŁOWE

PODESTY RUCHOME

WÓZKI WIDŁOWE