Produkujemy przenośniki o napędzie elektrycznym napędzanych z przekładni ślimakowych

W zależności od obciążenia stosujemy łańcuchy ogniwowe lub zapadkowe

Nasze systemy po obwodzie jednego transferu mogą obiegać trasę 200 metrów

W przypadku łączonych obiegów łańcuchów długość może się zwiększyć

Projektujemy i wykonujemy systemy programowalne i obsługiwane z panelów PLC pozwalające na uzyskanie odstępów czasowych na załadunek rozładunek oraz oczekiwaniu w strefie postoju

AJER_TECH broszura.pdf

Katalog przenośniki C1.pdf