SPECJALNE SUWNICE

 • Produkujemy suwnice z obrotowymi trawersami wyposażonymi w magnesy
 • Produkujemy z precyzyjnymi układami ważenia wagi handlowe lub techniczne
 • Produkujemy suwnice wyposażone w wagi bardzo precyzyjnej synchronizacji podnoszenia
 • z dwóch wciągników
 • Produkujemy suwnice procesowe pracujące w pełnej automatyce
 • Produkujemy suwnice dla przemysłu metalurgicznego, magazynowych materiałów z stabilizacja liny
 • Produkujemy suwnice dla wymagających warunków pracy (praca w cynku, prace galwaniczne itp)
 • Produkujemy suwnice z chwytakami obrotowymi
 • Produkujemy suwnice o nietypowej budowie konstrukcyjnej
 • Produkujemy suwnice chwytakowe hydrauliczne i linowe
 • Produkujemy suwnice specjalne zgodnie z życzeniem klienta wg oczekiwanych wymagań

MODELE 3D SUWNICE SPECJALNE